Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal Introducere Bun venit pe site-ul rca-ieftine.ro (denumit în continuare "site-ul nostru"). Ne luăm angajamentul de a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri. Această pagină descrie modul în care colectăm, utilizăm și protejăm aceste date în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și legislația în vigoare. Protectia datelor cu caracter personal I. CADRU LEGISLATIV 1.1 Legislatie europeana: Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); Pentru vizualizare accesati link-ul: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262 1.2. Legislatie nationala: Legea nr.129 din 15.06.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru vizualizare accesati link-ul: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1502 1.3. Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Pentru vizualizare accesati link-ul : http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1502 2.Date colectate Pentru a vă oferi servicii și pentru a îmbunătăți experiența dvs. pe site-ul nostru, putem colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: Informații de identificare: nume, adresa de e-mail, număr de telefon etc. Informații financiare: detalii de plată, facturi, informații bancare (colectate prin intermediul partenerilor noștri de plată securizată). Informații tehnice: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare etc. Informații de utilizare: pagini vizitate, timpul petrecut pe site, clicuri etc. Alte informații pe care le furnizați voluntar: preferințe, opinii, feedback etc. Scopul și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în scopurile și pe baza temeiului juridic următoare: Pentru furnizarea serviciilor solicitate de dvs. și pentru administrarea contului dvs. Pentru a vă notifica cu privire la modificări, actualizări sau oferte relevante privind serviciile noastre,in baza consimtamantului acordat. Pentru a vă contacta și a răspunde la solicitările, întrebările sau reclamațiile dvs. Pentru a vă asigura o experiență personalizată pe site-ul nostru, în funcție de preferințele și interesele dvs. Pentru a respecta obligațiile legale și reglementările aplicabile. Păstrarea și protecția datelor Ne angajăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal în siguranță și confidențialitate. Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii accidentale. 3. Partajarea datelor cu terțe părți Nu dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, cu excepția situațiilor în care aceasta este necesară pentru a furniza serviciile solicitate de dvs. sau în cazurile prevăzute de lege. În cazul în care utilizăm furnizori de servicii terțe pentru a ne sprijini activitățile, ne asigurăm că aceștia respectă standardele de confidențialitate și securitate ale noastre. 4. Prelucrarea datelor personale ale altor personae decat dumneavoastra Daca ne transmiteti date cu caracter personal privitoare la alte persoane aveti obligatia de a transmite Informarea cu privirea la prelucrarea datelor cu carater personal, persoanei respective si sa aveti Acordul acesteia de prelucrare a datelor, in cazurile aplicabile. Totodata, va recomandam sa indrumati persoana respectiva catre pagina de internet https://general asig jdg/protectia-si- prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea si Acordul de prelucrare a datelor. 6.Modificări ale politicii de confidențialitate Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza periodic această politică de confidențialitate pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de confidențialitate. Vă recomandăm să revizuiți această pagină în mod regulat pentru a fi la curent cu ultimele informații II. Declaratie de protective a datelor cu caracter personal S.C GENERAL ASIG JDG SRL., in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat numeroase masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un nivel ridicat de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestor site-uri. Cu toate acestea, transmisiile de date prin Internet pot avea, in general, lacune de securitate, astfel incat protectia absoluta nu poata fi garantata. Din acest motiv, fiecare persoana vizata este libera sa ne transmita date cu caracter personal si prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon sau email. 1. Definitii Declaratia de protectie a datelor a S.C GENERAL ASIG JDG SRL. se bazeaza pe terminologia utilizata de directiva europeana si autoritatea de reglementare in adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) Intentia noasta este ca declaratia noastra de protectie a datelor sa fie usor de citit si inteles atat pentru public, cat si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam in prealabil terminologia utilizata.   Folosim in aceasta declaratie de protectie a datelor si urmatorii termeni: a) date cu caracter personal: Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare “persoana vizata”). O persoana fizica este considerata a fi identificabila atunci cand poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multe caracteristici speciale, care redau caracterul fizic, fiziologic, identitatea genetica, mentala, economica, culturala sau sociala a acestei persoane fizice. b) persoana vizata: Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre operator. c) prelucrare: Prelucrare inseamna orice proces sau serie de operatiuni efectuate cu sau fara ajutorul procedeelor automatizate, legate de datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuirea sau alta forma de punere la dispozitie, reconcilierea sau asocierea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. d) restricționarea prelucrării: Restrictionarea prelucrarii reprezinta marcarea datelor cu caracter personal stocate, in scopul limitarii prelucrarii ulterioare. e) profilarea: Profilarea reprezinta orice fel de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea acestor informatii cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza si face previziuni privind aspecte legate de performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, comportamentul, locului de rezidenta sau relocarea acelei persoane fizice. f) pseudonimizarea: Pseudonimizare inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat aceste date cu caracter personal sa nu mai poata fi atribuite unei anumite persoane vizate fara a fi nevoie de informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa garanteze ca datele cu caracter personal sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. g) operator sau operator responsabil cu prelucrarea: Operatorul sau operatorul responsabil cu prelucrarea este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, institutia sau organismul care, singur sau impreuna cu altii, decide cu privire la scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In cazul in care scopurile si mijloacele unei astfel de prelucrari sunt impuse de legislatia Uniunii sau de legislatia statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare ale acestuia pot fi prevazute in temeiul legislatiei Uniunii sau a legislatiei tarilor membre. h) persoana împuternicită de operator: Persoana imputernicita de operator este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o institutie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului. i) beneficiar: Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, institutie sau o alta entitate, careia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot intra in posesia de date cu caracter personal in conformitate cu legislatia Uniunii sau cu legislatia tarilor membre in legatura cu o anumita misiune de investigare/cercetare, nu sunt considerate beneficiari. j) terț: Tertul este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, institutie sau o alta entitate, alta decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator sau a persoanelor care se afla in responsabilitatea nemijlocita a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal. k) consimțământ: Consimtamantul reprezinta exprimarea fara echivoc a vointei persoanei vizate, in mod voluntar, sub forma unei declaratii sau a altui act de confirmare fara echivoc cu privire la un caz particular din partea persoanei vizate, prin care aceasta indica faptul ca este de acord cu prelucrarea propriilor date cu caracter personal. 2. Numele si adresa operatorului responsabil cu prelucrarea Operatorul in sensul Regulamentului general privind protectia datelor si a altor legi aplicabile privind protectia datelor din statele membre ale Uniunii Europene, precum si a altor dispozitii cu caracter de protectie a datelor, este: S.C GENERAL ASIG JDG SRL Dumitru Daniel responsabil cu protectia datelor Bucuresti, Str. Armasul Marcu 11 Sectorul 2. TEL: +40 792 418 526 E-mail:  contact@general-asigjdg.ro Nr. Registrul Comerțului: J40/4140/2023  C.U.I 47736217 3. Numele si adresa responsabilului cu protectia datelor. Responsabilul cu protectia datelor din partea operatorului este: Dumitru Daniel, responsabil cu protectia datelor Bucuresti, Str. Armasul Marcu 11 Sectorul 2. TEL: +40 792 418 526 E-mail:  contact@general-asigjdg.ro Toate persoanele vizate se pot adresa oricand cu intrebari sau sugestii cu privire la protectia datelor, in mod direct responsabilului nostru cu protectia datelor. 4. Cookie-uri Paginile de internet ale S.C GENERAL ASIG JDG SRL utilizeaza cookies. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt depuse si stocate pe un sistem de calculatoare prin intermediul unui browser de Internet.   Numeroase pagini de internet si servere utilizeaza cookie-uri. Multe cookie-uri contin un asa-numit cookie-ID. Un cookie-ID este un cod biunivoc de identificare al cookie-ului. Se compune dintr-un sir de caractere prin care paginile si serverele de Internet pot fi atribuite browserului concret de Internet in care a fost salvat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate sa distinga browser-ul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat prin codul unic cookie-ID.   Prin utilizarea cookie-urilor, S.C GENERAL ASIG JDG SRL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara plasarea cookie-urilor.   Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-urile noastre pot fi optimizate in spiritul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, asa cum am mentionat deja, sa recunoastem utilizatorii site-urilor noastre. Scopul acestei recunoasteri este de a usura utilizarea site-urilor noastre de catre utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site care foloseste cookie-uri nu trebuie sa isi reintroduca datele de acces de fiecare data cand viziteaza site-ul, deoarece acest lucru se face de catre site cu ajutorul cookie-ului stocat in sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui cos de cumparaturi in magazinul online. Magazinul online retine articolele pe care un client le-a plasat in cosul de cumparaturi virtuale prin intermediul unui modul cookie.   Persoana vizata poate impiedica plasarea de cookie-uri de catre site-ului nostru in orice moment, prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului de internet utilizat, opunandu-se astfel in mod permanent plasarii de cookie-uri. In plus, cookie-urile deja plasate pot fi sterse in orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil in toate browserele de internet obisnuite. Daca persoana vizata dezactiveaza plasarea de cookie-uri in browserul de internet utilizat, este posibil ca unele functiile ale site-ului nostru sa nu mai fie pe deplin utilizabile. 5. Inregistrarea datelor si informatiilor generale Site-urile S.C GENERAL ASIG JDG SRL colecteaza o serie de date si informatii generale de fiecare data cand este accesat de o persoana vizata sau de un sistem automat. Aceste date si informatii generale sunt stocate in logfile-urile serverului. Pot fi inregistrate (1) tipurile si versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul care acceseaza, (3) pagina de internet prin care site-ul nostru este accesat de catre un sistem de accesare (asa-numitele referinte), (4) sub-paginile web care sunt accesate pe site-ul nostru de catre un sistem de accesare, (5) data si ora accesarii site-ului web, (6) adresa protocolului internet (adresa IP) si (7) alte date si informatii similare utilizate pentru prevenirea atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informatiei. S.C GENERAL ASIG JDG SRL, nu construieste profiluri pe baza acestor date personale si nu ia decizii in mod automatizat pe baza unor astfel de profiluri. Aceste informatii sunt necesare si sunt prelucrate doar pentru a: (1) oferi in mod corect continutul sistemului nostru, (2) pentru a optimiza continutul site-ului nostru si pentru a- i face publicitate, (3) pentru a asigura functionarea continua a sistemelor noastre informatice si a tehnologiei site-ului, precum si 4) pentru a furniza autoritatilor de cercetare penala informatiile necesare pentru aplicarea legii in cazul unui atac cibernetic. S.C GENERAL ASIG JDG SRL,evalueaza statistic datele si informatiile colectate anonim si, de asemenea, in scopul cresterii protectiei si securitatii datelor in compania noastra, pentru a asigura, in cele din urma, cel mai bun nivel posibil de protectie a datelor cu caracter personal pe care le procesam. Datele anonime ale logfile-urilor de pe server sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate. 6. Posibilitatea de a ne contacta Reglementarile legale permitsite-urilor S.C GENERAL ASIG JDG SRLsa contina informatii care faciliteaza contactul electronic rapid si comunicarea directa a utilizatorului cu noi, respectiv o adresa generala de posta electronica (adresa de e mail), formulare de contact si fereastra de chat. Va informam ca, prin utilizarea formularelor noastre de contact sau a ferestrei de chat, sunteti de acord cu intermedierea prelucrarii datelor dvs. personale de catre S.C GENERAL ASIG JDG SRL Daca site-ul nostru web va solicita sa furnizati anumite date cu caracter personal (spre exemplu, utilizand un formular de contact), furnizarea acestora reprezinta o conditie necesara pentru a raspunde solicitarii dumneavoastra. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de noi pana la finalizarea solicitarii dvs. sau pana la retragerea consimtamantului dvs. pentru prelucrare (cu conditia sa fi fost oferit anterior). O persoana vizata are dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment. Datele furnizate in formularul de contact sau fereastra de chat sunt procesate in baza interesului legitim al administratorului, care este comunicarea cu utilizatorii site-ului S.C GENERAL ASIG JDG SRL   a.    Sectiunea “Formular de contact” Daca o persoana vizata (client / potential client / potential colaborator) contacteaza operatorul de date S.C GENERAL ASIG JDG SRL, prin e-mail sau prin intermediul formularelor de contact disponibile pe pagina web,  datele cu caracter personal furnizate de persoana vizata vor fi salvate automat. Astfel de date cu caracter personal, transmise voluntar de o persoana vizata catre operator si apoi operator vor fi prelucrate in scopul solutionarii solicitarii persoanei vizate, iar in cazul in care situatia ● impune si in vederea  contactarii persoanei vizate in acelasi scop. ● sfera de prelucrarea a datelor cu caracter personal poate cuprinde: nume si prenume, numar telefon, adresa e-mail ● scop / temei legal prelucrare date: efectuarea demersurilor necesare in vederea incheierii unui contract (colaborare/asigurare), urmare a solicitarii persoanei vizate / interes legitim de a prelucra individual solicitarile dumneavoastra si de a putea raspunde corespunzator ● consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor prin intermediul paginii web: obligatoriu ● transferul datelor catre terti – persoane imputernicite de operator : datele personale indicate de persoana vizata, prin intermediul formularului de contact pot fi/sunt transmise colaboratorilor nostri, asistenti in brokeraj, pentru ca aceasta ( persoana vizata) sa poata fi contactata / pentru a se putea comunica cu aceasta ( persoana vizata) in scopurile mentionate mai sus ● perioada de stocare pe pagina web: nu e cazul ● consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati  aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate ● Campuri de date exacte: scopul mesajului, nume, prenume, email, telefon, mesaj   b.   Sectiunea “Chat – Incepe o discutie” Datele cu caracter personal, transmise voluntar de o persoana vizata (client / potential) catre operator, vor fi prelucrate in scopul solutionarii solicitarii persoanei vizate, iar in cazul in care situatia ● impune si in vederea  contactarii persoanei vizate in scopul solutionarii solicitarii acesteia. ● sfera de prelucrarea a datelor cu caracter personal poate cupinde : nume si prenume, numar telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/locatie ● in functie de circumstante, datele personale furnizate, pot fi prelucrate pentru a ne permite sa raspundem intrebarilor dumneavoastra / sa dam curs solicitarilor dumneavoastra, adresate prin intermediul ferestrei de chat ● consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor prin intermediul paginii web : obligatoriu ● transferul datelor catre terti – persoane imputernicite de operator: datele personale indicate de persoana vizata, prin intermediul formularului de contact pot fi/sunt transmise colaboratorilor nostri, asistenti in brokeraj, pentru ca aceasta ( persoana vizata) sa poata fi contactata / pentru a se putea comunica cu aceasta ( persoana vizata) in scopurile mentionate mai sus ● perioada de stocare pe pagina web: nu e cazul ● consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati  aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va ● vom putea furniza informatiile solicitate   c.    Sectiunea “Solicita o oferta” Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, prin intermediul sectiunii “Solicita o oferta”, ne puteti solicita diverse oferte de asigurari, online direct pe site-ul web. ● sfera de prelucrarea a datelor cu caracter personal poate cupinde : date contact, date identificare, date autovehicul ● scop / temei legal prelucrare date : efectuarea demersurilor necesare in vederea incheierii unui contract (colaborare/asigurare), urmare a solicitarii persoanei vizate / interes legitim de a prelucra individual intrebarile dumneavoastra si de a putea raspunde corespunzator ● consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor prin intermediul paginii web : obligatoriu ● transferul datelor catre terti – persoane imputernicite de operator: datele personale indicate de persoana vizata, prin intermediul formularului de contact sunt transmise colaboratorilor nostri, asistenti in brokeraj, pentru ca aceasta( persoana vizata) sa poata fi contactata / pentru a se putea comunica cu aceasta ( persoana vizata) in scopurile mentionate mai sus ● perioada de stocare pe pagina web: nu e cazul ● consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu vom putea sa curs solicitarii dvs. ● campuri de date exacte: formula adresare, nume, prenume, email, telefon, locatia (judet, localitate), datele si documentele necesare in vederea ofertarii – camp optional      7. Stergerea si blocarea de rutina a datelor cu caracter personal Operatorul prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai pentru perioada necesara atingerii scopului stocarii sau, dupa caz, atat timp cat este impus prin directivele sau regulamentele europene sau cele emise de oricare alt legiuitor prin legile sau reglementarile incidente pentru operator. Atunci cand scopul stocarii dispare sau la expirarea perioadei de depozitare prevazute de directivele si regulamentele europene sau de orice alt legislator relevant, datele cu caracter personal vor fi supuse blocarii sau stergerii de rutina, in conformitate cu dispozitiile legale. 8. Drepturile persoanelor vizate Drepurile persoanelor   8.1. Dreptul de a fi informat    General-asigjdg.ro este obligat să furnizeze, la cerere, cel puțin următoarele informații:    • scopul prelucrării datelor    • destinatarii datelor    • intervenția asupra datelor și condițiile intervenției    • orice alte informații a căror furnizare este impusă de către autoritățile Statului Român.   8.2. Dreptul de acces la date    General-asigjdg.ro este obligat să furnizeze, la cerere, cel puțin următoarele informații:    • confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate    • scopul prelucrării datelor    • comunicarea datelor în formă scrisă și/sau electronică    • originea datelor    • principiile de funcționare ale mecanismului de prelucrare automată a datelor   8.3. Dreptul de intervenție asupra datelor    General-asigjdg.ro este obligat, la cerere, să:    • modifice datele personale    • transforme în date anonime acele date a căror prelucrare nu este conformă legii    • blocheze datele a căror prelucrare nu este conformă legii    • șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă legii sau dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate inițial 8.4. Dreptul de opoziție Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea acestor date nu mai poate fi efectuată. Cererea încetării prelucrării datelor cu caracter personal trebuie să fie adresată în scris sau în format electronic, prin email/fax. e-mail: protectiadatelor@general-asigjdg.ro 8.5. Dreptul de retragere a consimțământului Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a-si retrage consimțământul Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazată pe consimțământul acordat anterior 8.6. Dreptul de a vă adresa justiției Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege și care au fost încălcate prin prelucrarea neadecvată a datelor personale. 8.7. Dreptul de a fi notificat Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a fi notificată în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, dacă aceasta incălcare este susceptibilă de a generea un risc ridicat pentru drepturile și libertătile persoanei in cauză. 8.8. Dreptul de portabilitate Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat și dreptul de a le transmite unui alt operator, in condițiile legii. 8.9. Dreptul de restricționare a prelucrării Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita și de a obtine restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. 8.10 Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat) Orice persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de catre autoritatea legislativa si de reglementare europeana de a solicita operatorului sa stearga imediat datele cu caracter personal care o privesc, cu conditia existentei unuia dintre urmatoarele motive si a faptului ca prelucrarea nu este necesara: – Datele cu caracter personal au fost colectate in astfel de scopuri sau prelucrate intr-un alt mod, pentru care nu mai sunt necesare. – Persoana vizata retrage consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare. – Persoana vizata se opune prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive deosebit de temeinice pentru prelucrare, sau persoana vizata se opune prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR. – Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. – Stergerea datelor cu caracter personal este necesara pentru a indeplini o obligatie legala in temeiul legislatiei Uniunii sau a legislatiei nationale careia i se supune operatorul. – Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu servicii oferite de societatea informationala in conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR. Daca unul dintre motivele de mai sus este incident si o persoana vizata doreste sa se efectueze stergerea datelor proprii cu caracter personal stocate la SC GENERAL ASIG JDG., ea poate contacta in orice moment un angajat al SC GENERAL ASIG JDG SRL, la adresa de contact: protectiadatelor@general-asigjdg.ro . Angajatul SC GENERAL ASIG JDG SRL. va dispune ca cererea de stergere sa fie onorata in cel mai scurt timp. In cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice de catre Angajatul SC GENERAL ASIG JDG SRL si societatea noastra este obligata in temeiul articolului 17 paragraful 1 GDPR de a sterge datele cu caracter personal, Angajatul SC GENERAL ASIG JDG SRL. va lua masurile corespunzatoare, inclusiv de natura tehnica, tinand cont de tehnologia disponibila si costurile de implementare, pentru a-i informa si pe ceilalti operatori/imputerniciti care proceseaza datele cu caracter personal publicate, ca persoana vizata a solicitat stergerea tuturor linkurilor catre aceste date cu caracter personal precum si a copiilor sau replicarilor acestora, cu exceptia cazului in care este necesara prelucrarea datelor. Angajatul . Angajatul SC GENERAL ASIG JDG SRL va lua masurile necesare in respectivul caz individual. 8.11) Decizii automate in cazuri individuale, inclusiv profilarea Orice persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de catre autoritatea legislativa si de reglementare europeana, sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata – inclusiv profilarea – care are efecte juridice asupra ei sau care, in mod similar, o afecteaza in mod semnificativ, in masura in care decizia (1) nu este necesara pentru incheierea sau ducerea la indeplinire a unui contract incheiat intre persoana vizata si operator, sau (2) este permisa de legislatia Uniunii sau a statului membru careia i se supune operatorul, iar aceasta legislatie prevede masuri adecvate sa protejeze drepturile si libertatile, precum si interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate. In cazul in care decizia (1) este necesara pentru incheierea sau ducerea la indeplinire a unui contract intre persoana vizata si operator sau (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, Angajatul SC GENERAL ASIG JDG SRL va lua masurile corespunzatoare pentru a proteja drepturile si libertatile, precum si interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel putin dreptul de a beneficia de interventia unei persoane din partea operatorului, sa isi exprime pozitia si sa conteste decizia. Daca persoana vizata doreste sa isi exercite drepturile in legatura cu deciziile luate automatizat, ea poate contacta in orice moment . SC GENERAL ASIG JDG SRL , la adresa de contact: : protectiadatelor@general-asigjdg.ro . 8.12 Dreptul de a revoca consimtamantul cu privire la protectia datelor Orice persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de catre autoritatea legislativa si de reglementare europeana, de a revoca in orice moment consimtamantul la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul in care persoana vizata doreste sa isi exercite dreptul de a retrage consimtamantul, aceasta poate, in orice moment, sa contacteze un angajat al operatorului. 9. Norme de protectia datelor pentru utilizarea serviciului Google Analytics (cu functie de anonimizare) Operatorul a integrat pe acest site componenta Google Analytics (cu functie de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiza web. Analiza web inseamna inregistrarea, colectarea si analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri web. De asemenea, Google Analytics poate colecta date privind varsta, preferintele comerciale, etc., date obtinute din comportamentul utilizatorului pe alte site-uri web. Printre altele, un serviciu de analiza web inregistreaza date despre site-ul de pe care o persoana vizata a ajuns pe un site web (asa-numitele referinte), care au fost subpaginile site-ului accesate sau cat de des si pe ce durata a fost vizualizata o subpagina. O analiza web este folosita in principal pentru a optimiza un site pentru a realiza analiza cost-beneficiu a publicitatii pe internet.  Operatorul utilizeaza extensia “_gat._anonymizeIp” pentru analiza web prin intermediul Google Analytics. Prin intermediul acestei extensii, adresa IP de acces la Internet a persoanei vizate va fi redusa si anonimizata de catre Google, daca accesarea site-ului nostru se face dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European.   Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxurile de vizitatori de pe site-ul nostru. Printre altele, Google utilizeaza datele si informatiile obtinute pentru a evalua gradul de utilizare a site-ului nostru, pentru a ne prezenta rapoarte online care sa arate activitatile de pe site-urile noastre si pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru.   Google Analytics plaseaza un modul cookie in sistemul informatic al persoanei vizate. Am explicat mai sus ce reprezinta cookie-urile. Prin plasarea acestui modul cookie, pentru Google devine posibila analizarea utilizarii site-ului nostru. De fiecare data cand o pagina a acestui site este accesata, daca este integrata o componenta Google Analytics, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate este initiat automat de respectiva componenta Google Analytics, pentru a trimite date catre Google in scopuri de analiza online. In cadrul acestui proces tehnic, Google va intra in posesia de date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care va servi Google printre altele, pentru a urmari provenienta vizitatorilor si a clicurilor, si, ulterior, pentru a face posibila decontarea comisioanelor.   Cookie-ul stocheaza informatii de cu caracter personal, cum ar fi timpul de acces, locatia de la care a fost accesat si frecventa vizitelor efectuate de catre persoana vizata. La fiecare accesare a site-ului nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizata de persoana vizata, sunt transmise catre Google in Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google in Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic catre terte parti.   Persoana vizata poate impiedica in orice moment plasarea cookie-urilor de catre site-ul nostru, asa cum am aratat mai sus, prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului de internet utilizat, opunandu-se astfel in mod permanent la plasarea de cookie-uri. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar impiedica, de asemenea, ca Google sa plaseze un modul cookie in sistemul informatic al persoanei vizate. In plus, un cookie deja plasat de Google Analytics poate fi sters in orice moment prin intermediul browserului de Internet sau al altor programe software.   Totodata persoana vizata are optiunea de a contesta si de a impiedica colectarea datelor generate de Google Analytics referitoare la utilizarea acestui site si prelucrarea acestor date de catre Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizata trebuie sa descarce si sa instaleze un program de completare browser – add-on – de la linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest browser/add-on comunica catre Google Analytics prin intermediul JavaScript ca nu pot fi transmise date si informatii despre vizite catre Google Analytics. Instalarea programului browser-add-on este considerata de Google drept o contradictie. In cazul in care sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior sters, formatat sau reinstalat, persoana vizata trebuie sa reinstaleze programul browser-add-on pentru a dezactiva Google Analytics. Daca programul browser-add-on este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizata sau de orice alta persoana din sfera sa de control, exista posibilitatea reinstalarii sau reactivarii browser-add-on.   Informatii suplimentare si normele de protectie a datelor de la Google pot fi accesate la adresa https://www.google.de/intl/ro/policies/privacy/ si https://www.google.com/analytics/terms/ us.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la acest link https://www.google.com/intl/ro/analytics/. 10. Temeiul juridic al prelucrării Art. 6 I lit. a din GDPR serveste companiei noastre ca temei juridic pentru operatiunile de prelucrare pentru care solicitam consimtamantul pentru un anumit scop al prelucrarii. In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ducerea la indeplinire a unui contract in care parte este persoana vizata, cum este cazul, de exemplu, in procesele de prelucrare necesare pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii sau servicii in contrapartida, prelucrarea se intemeiaza pe art. 6 I lit. b din GDPR. Acelasi lucru este valabil si pentru operatiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea masurilor precontractuale, de exemplu in cazurile de interogari privind produsele sau serviciile noastre. Atunci cand societatea noastra este supusa unei obligatii legale prin care se impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi de exemplu indeplinirea obligatiilor fiscale, prelucrarea se intemeiaza pe articolul 6 I lit. c din GDPR. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Un exemplu in acest sens ar fi cazul in care un vizitator aflat la sediul firmei noastre ar suferi un accident/o imbolnavire, iar numele, varsta, datele din asigurarea medicala sau alte informatii vitale ar trebui transmise unui medic, unei clinici sau unei alte terte parti. Intr-un asemenea caz, prelucrarea se intemeiaza pe art. 6 I lit. d din GDPR. In cele din urma, operatiunile de prelucrare pot avea la baza art. 6 I lit. f din GDPR. Acest temei juridic cuprinde operatiunile de prelucrare care nu intra sub incidenta nici unuia dintre temeiurile juridice de mai sus, atunci cand prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele legitime ale societatii noastre sau ale unei terte parti, in masura in care nu prevaleaza interesele, drepturile fundamentale si libertatile fundamentale ale persoanei vizate. Astfel de operatiuni de prelucrare ne sunt permise in special, deoarece ele au fost mentionate in mod specific de legiuitorul european. Aceasta a considerat ca un interes legitim ar putea fi asumat daca persoana vizata este clientul operatorului (considerentul 47 teza 2 din GDPR). 11. Interesele legitime ale prelucrarii, care sunt urmarite de operator sau de o terta parte Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal se intemeiaza pe articolului 6 I lit. f din GDPR, interesul nostru legitim consta in desfasurarea activitatii noastre in beneficiul tuturor angajatilor si actionarilor nostri. 12. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este dat de perioada de pastrare/arhivare legala si de termenii si conditiile stabilite initial privind prelucrarile efectuate. 13. Dispozitii legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea incheierii contractului; obligatia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecintele posibile ale nefurnizarii Va informam cu privire la faptul ca furnizarea de informatii cu caracter personal este in parte impusa de lege (de exemplu, de reglementarile fiscale, reglementarile cu privire la emiterea politelor de asigurare) sau poate rezulta din conditiile contractuale (de exemplu, datele partilor din contract). La incheierea unei polite de asigurare este necesar ca persoana vizata sa ne furnizeze date cu caracter personal si uneori date despre starea sa de sanatate, care trebuie prelucrate ulterior de noi si de catre asiguratori. De exemplu, persoana vizata este obligata sa ne furnizeze informatii cu caracter personal atunci cand doreste sa incheie o asigurare sau sa primeasca oferte de asigurare. Neprezentarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecinta imposibilitatea generarii ofertelor si emiterea politeli de asigurare pentru persoana vizata. III. ACTUALIZARI VIITOARE Continutul acestor prevederi poate suferi modificari, ca urmare a evolutiei pietei, actualizarii gamei de servicii pe care le prestam sau a modificarilor legislative in domeniul protectiei datelor. Vom publica orice noua versiune a acestei Informari pe website-urile noastre. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor apartinand SC GENERAL ASIG JDG SRL ., prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor SC GENERAL ASIG JDG SRL sau utilizarea serviciilor SC GENERAL ASIG JDG SRL. prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. Responsabilul cu protectia datelor (DPO ): Puteti adresa orice intrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastra, Responsabilului nostru cu Protectia Datelor la adresa de e-mail protectiadatelor@general-asigjdg.ro , sau pe adresa societatii din municipiul Bucuresti, , Str. Armasul Marcu 11 Sectorul 2.